Ochrolechia microstictoides Räsänen

blednice tečkovaná

Tento lišejník je obyvatelem především horských jehličnatých a smíšených lesů, a také rašelinných lesů, vrchovišť a okolí sutí. Bílé až šedobílé, často alespoň uprostřed souvisle sorediosní povlaky se objevují zejména na dřevu a kůře jehličnanů, vzácněji i listnáčů s hladkou kyselou borkou. Nejsnáze je tento taxon zaměnitelný za příbuzný druh s podobnou ekologií – O. alboflavescens, který má však po dlouhou dobu ohraničené sorály. Velmi podobní mohou být také někteří sorediosní zástupci rodu Lecanora, jmenovitě druh L. mughosphagneti, který může růst i na stejných typech stanovišť. Nejspolehlivější je determinace pomocí TLC. Druh O. microstictoides má u nás podobné rozšíření jako O. alboflavescens. Roste tedy ve většině pohraničních pohoří a v Brdech.

Literatura: Tønsberg T. (1992): The sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway. – Sommerfeltia 14: 1–331. Kukwa M. (2009): The lichen genus Ochrolechia in Poland III with a key and notes on some taxa. – Herzogia 22: 43–66.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Ochrolechiaceae OchrolechiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 123, z toho ověřených 120. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024