Parmelina quercina (Willd.) Hale

terčovka dubová

Terčovka dubová je jedinou naší plodnou, neizidiozní terčovkou rodu Parmelina. Jedná se o poměrně teplomilný a světlomilný epifytický druh rostoucí na borce převážně solitérních listnatých stromů od nízkých poloh (zde hlavně na dubech) do hor (zde na jasanech a mléčích). Na našem území se dříve vyskytovala roztroušeně, ale v současnosti je velmi vzácná. Ještě z konce minulého století pochází řada nálezů, ale aktuální údaje téměř chybí. Celkový areál zahrnuje Eurasii, Afriku, Severní a Střední Ameriku a Austrálii. Teoreticky, především s postupným oteplováním klimatu, je na našem území možný výskyt velmi podobné P. carporrhizans.

Literatura: Liška J., Palice Z., Dětinský R. & Vondrák J. (2006): Changes in distribution of rare and threatened lichens in the Czech Republic II. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 241–258, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Parmelina

nejčastější synonyma:Parmelia quercina

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 32, z toho ověřených 31. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024