Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold

terčovka nepovšimnutá

Lišejník velmi podobný běžnému druhu P. ambigua, od něhož se liší šedou barvou stélky (místo kyseliny usnové má v kůře atranorin). Vyskytuje se především na borce smrků, ale roste i na řadě dalších dřevin s kyselou borkou včetně dřeva. Vzácně se objevuje na kyselých silikátech. Potkat ho lze na exponovaných stanovištích i v lesních porostech. Preferuje místa, která v zimě pokrývá sníh. Dle jeho koncentrovaného výskytu na bázích stromů lze dokonce odhadnout obvyklou výšku sněhové pokrývky v daném místě. Jeho rozšíření má boreo-montánní charakter. V pásmu jehličnatých lesů může patřit k velmi hojným lišejníkům. Ve střední Evropě i na našem území je běžný v horských oblastech.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae ParmeliopsisČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 333, z toho ověřených 241. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024