Parmotrema crinitum (Ach.) M. Choisy

terčovka vlasatá

Terčovka vlasatá byla naším jediným izidiozním zástupcem rodu Parmotrema. Vyhledává světlé vlhké podhorské a horské lesy bohaté na mlhy, kde roste na kyselé borce starých listnatých stromů a na mechatých silikátových skalách. V Evropě je rozšířena především v chladnějších oceánických oblastech mírného pásu. Ve střední Evropě je vzácná, hojnější snad pouze v Alpách. Z našeho území pochází jediný údaj z první poloviny 20. století z mechatých buků na svahu hory Kněhyně v Moravskoslezských Beskydech. V současné době je považována za vyhynulou.

Literatura: Suza J. (1926): Lichenes Slovakiae II. (Ad distributionem geographicam adnotionum). – Acta Botanica Bohemica, Praha, 4/5: 3–20.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae ParmotremaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024