Pertusaria amarescens Nyl.

děratka nahořklá

Málo známý a vzácný saxikolní lišejník, který může vzdáleně připomínat druh P. amara. Diagnostické jsou hlavní obsahové látky, kyseliny stiktová a thiophaninová. Posledně zmíněná substance (xanthon) svítí pod UV výrazně oranžově a ve vyšší koncentraci dává lišejníku žlutavé zbarvení. Ne zcela vyjasněný je však vztah k taxonu P. flavicans, který je někdy považován za synonymum druhu P. amarescens (např. Dibben 1980). Oba lišejníky jsou v základním chemosystematickém výčtu všech druhů širokého rodu Pertusaria chápány jako chemicky totožné a fylogeneticky blízké (Archer 1993). U druhu P. flavicans byly již dříve rozeznány tři různé chemotypy (Hanko 1983). Varianta s chybějící stiktovou kyselinou je britskými autory (Chambers et al. 2009) je přisuzována ke jménu P. flavicans. Dle stejných autorů je druh P. amarescens téměř vždy asociován s poměrně nápadnou lichenikolní houbou Dactylospora saxatilis.

Terénní údaje pocházejí zpravidla z vápnitých silikátů, nejčastěji z různých povrchovaných vyvřelin. Z našeho území je druh historicky uváděn z břidlic v okolí Tasovic u Vápenného Podola (Kuťák 1927), recentně také z Velké kotliny v Hrubém Jeseníku, NPR Úhošť, Českého středohoří a Prahy.

Literatura: Kuťák V. (1927): Třetí příspěvek ku květeně českých lišejníků. – Preslia 5: 36–51. Dibben M. J. (1980): The chemosystematics of the lichen genus Pertusaria in North America north of Mexico. – Milwaukee Public Museum Publications in Biology and Geology 5: 1–162. Hanko B. (1983): Die Chemotypen der Flechtengattung Pertusaria in Europa. – Bibliotheca Lichenologica 19: 1–297. Archer A. W. (1993): A chemical and morphological arrangement of the lichen genus Pertusaria. Bibliotheca Lichenologic 53: 1–17. Chambers S. P., Gilbert O. L., James P. W., Aptroot A. & Purvis O. W. (2009): Pertusaria DC. (1805). – In: Smith C. W., Aptroot A., Coppins B. J., Fletcher A., Gilbert O. L., James P. W. & Wolseley P. A. [eds], The Lichens of Great Britain and Ireland, p. 673–687, The British Lichen Society, London.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Pertusariaceae PertusariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024