Pertusaria aspergilla (Ach.) J. R. Laundon

děratka kartáčovitá

Skalní, obvykle sterilní lišejník přirozených kyselých až mírně bazických výchozů nižších až středních poloh. Vzhledově se podobá druhům P. leucosora či Varicellaria lactea, od kterých se spolehlivě rozpozná chemicky díky přítomnosti kyselin sukcinprotoce­trarové a fumarprotocetrarové (vhodné ověřit pomocí TLC).

Z ČR byla publikována pouze necelá desítka lokalit. Historické údaje pocházejí z pískovců od Slatiňan u Chrudimi, bazaltů Úhoště z Doupovských hor (Erichsen 1936, jako P. dealbescens) a rovněž bazaltů Lovoše a Kamýku v Českém středohoří (Erichsen 1940). Recentně byl druh publikován pouze ze tří lokalit: z Ledových slují v Podyjí, Zábrdské skály v Pošumaví a z Medníku v Posázaví. Ve střední Evropě se jedná o relativně řídce uváděný druh.

Literatura: Erichsen C.F.E. (1936): Pertusariaceae. – In: Zahlbruckner A. [ed.], Rabenhorst‘s Kryp­togamenflora 2, IX., Abt. 5(1), p. 321–728, Leipzig. Erichsen C.F.E. (1940): Neue Pertusarien nebst Mitteilungen über die geographische Verbreitung der europäischen Arten. – Annales Mycologici 38: 16–55.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Pertusariaceae Pertusaria

nejčastější synonyma:Lepra aspergilla

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 12, z toho ověřených 11. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024