Pertusaria oculata (Dicks.) Th. Fr.

děratka okatá

Zástupce rodu s mohutnými, jednoduchými až větvenými izídiemi a tenkou stélkou, která obsahuje diagnostickou kyselinu fumarprotocetra­rovou (Pd+ červeně). Tento arkto-alpinský lišejník porůstá mechorosty, rostlinné zbytky a půdu převážně na silikátovém podloží nad horní hranicí lesa. Ojediněle přechází i na skály. Ve střední Evropě je P. oculata známa z Alp, Karpat a Sudet. Z území ČR existují pouze historické údaje z vrcholu Sněžky (Stein 1879, Hanko 1983) a z Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku (Kovář 1908, Erichsen 1936).

Literatura: Stein B. (1879): Flechten. – In: Cohn F. [ed.], Kryptogamen-Flora von Schlesien, 2: 1–400, J. U. Kern’s Verlag, Breslau. Kovář F. (1908): Třetí příspěvek ku květeně lišejníků moravských (Dritter Beitrag zur Flechtenflora Mährens). – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 11: 55–99. Erichsen C. F. E. (1936): Pertusariaceae. – In: Rabenhorsts Kryptogamenflora, 2nd IX., Abt. 5 (1), p. 319–728, Leipzig. Hanko B. (1983): Die Chemotypen der Flechtengattung Pertusaria in Europa. – Bibliotheca Lichenologica 19: 1–297.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Pertusariaceae PertusariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024