Physcia albinea (Ach.) Nyl.

terčovník

Málo známý saxikolní taxon, který se nápadně podobá epifytickému druhu P. stellaris. Roste na různých silikátových horninách, především ve vyšších polohách. Z ČR existuje jediný doklad z fylitů od Bitýšky na jižní Moravě, který zde sbíral v roce 1942 J. Suza (Nádvorník 1947). Recentní nálezy nejsou známy.

Literatura: Nádvorník J. (1947): Physciaceae Tchécoslovaques. – Studia Botanica Čechoslovaca 8: 69–124.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhysciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024