Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr.

terčovník šedý

Terčovník nápadný svými často namodralými kulovitými sorály, umístěnými ve střední části stélky. Velmi podobná P. subalbinea vytváří sorály převážně na koncích laloků. Primárně se jedná o saxikolní lišejník, který potkáme na různých typech obohacených substrátů. Častý je na antropogenních stanovištích (zídky, střechy apod.) a na různých typech vápnitých hornin. Na kyselých silikátech se objevuje na místech, kde kálí ptáci. Preferuje osluněná a exponovaná stanoviště. Mimo skalní substráty se zřídka objevuje i na dřevinách, a to hlavně na bázích stromů nebo na prašných místech. Jeho celkové rozšíření zaujímá většinu kontinentů. V Evropě i v ČR se jedná o běžný lišejník.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhysciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 220, z toho ověřených 152. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024