Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr.

terčovník šedý

Terčovník nápadný svými často namodralými kulovitými sorály, umístěnými ve střední části stélky. Primárně se jedná o saxikolní lišejník, který potkáme na různých typech obohacených substrátů. Častý je na antropogenních stanovištích (zídky, střechy apod.) a na různých typech vápnitých hornin. Na kyselých silikátech se objevuje na místech, kde kálí ptáci. Preferuje osluněná a exponovaná stanoviště. Mimo skalní substráty se zřídka objevuje i na dřevinách, a to hlavně na bázích stromů nebo na prašných místech. Jeho celkové rozšíření zaujímá většinu kontinentů. V Evropě i v ČR se jedná o běžný lišejník.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae Physcia


ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 205, z toho ověřených 142. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023