Physcia dimidiata (Arnold) Nyl.

terčovník poloviční

Primárně saxikolní lišejník, charakteristický drobnými krystalky na povrchu laloků, který se nejčastěji vyskytuje na vápnitých typech silikátových hornin. Množství údajů pochází ale i z různých dalších hornin včetně kyselých silikátů a karbonátových podkladů. Upřednostňuje kolmé, osluněné až polostinné, přirozené skály. Známý je i z antropogenních substrátů a stromů. V Evropě se jedná o široce rozšířený, ale roztroušený druh. Na našem území roste v nižších až středních polohách, typicky v říčních údolích.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhysciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 79, z toho ověřených 63. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024