Physcia dubia (Hoffm.) Lettau

terčovník růžicovitý

Velmi variabilní terčovník, charakteristický rtovitými sorály na koncích laloků, pokud je typicky vyvinutý. Tento druh je schopný osidlovat velmi široké spektrum substrátů. Objevuje se na vápnitých i kyselých podkladech, přirozených i antropogenních. Relativně běžný je i na stromech. Je tolerantní k eutrofizaci a často se vyskytuje na místech bohatých na živiny. V Evropě i v ČR se jedná o běžný lišejník. V terénu hrozí záměna s některými formami druhu P. subalbinea. Ten se dá obvykle rozeznat modravým zabarvením sorálů. Spolehlivým odlišovacím znakem je pak chemismus dřeně.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhysciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 616, z toho ověřených 332. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024