Physcia stellaris (L.) Nyl.

terčovník hvězdovitý

Terčovník hvězdovitý je epifytickým lišejníkem s vazbou na listnaté dřeviny, typicky s vyšším pH borky. Je světlomilný a zpravidla ho najdeme na větvích. Toleruje eutrofizaci a často se vyskytuje společně s nitrofilními druhy lišejníků. V Evropě i v ČR se jedná o běžný druh, rozšířený od nížin do horských poloh.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae Physcia


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 185, z toho ověřených 144. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021