Physcia subalbinea Nyl.

terčovník

Druh příbuzný terčovníku P. caesia, od kterého se liší okrajovými sorály. Některými autory bývá považován pouze za jeho formu, ale molekulární data ukazují oprávněnost odlišování těchto dvou entit. Fenotypově se podobá také druhům P. dubia a P. tribacia, od nichž se odlišuje obsahem atranorinu v dřeni, bíle skvrnitou stélkou a někdy i namodralými sorály.

V ČR se vyskytuje zřejmě vzácně v nižších a středních polohách, lokálně pak vystupuje i do vyšších poloh. Zdá se, že P. subalbinea preferuje spíše bazičtější typy silikátových nebo vyvřelých skal. Vyskytuje se také na hadcích. Jeho rozšíření v Evropě je málo známé.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae Physcia

nejčastější synonyma:Physcia wainioi

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 52, z toho ověřených 28. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024