Physcia tenella (Scop.) DC.

terčovník tenounký

Lišejník vzhledově i ekologicky velmi podobný druhu P. adscendens, od kterého se liší rtovitými sorály. Nejčastěji se vyskytuje jako epifyt, a to jak ve volné krajině, tak v lesích. Roste i na skalních substrátech, především na vápnitých nebo eutrofních typech. Obecně se jedná o nitrofilní druh, který toleruje vysokou prašnost a silnou eutrofizaci. V Evropě i v ČR se jedná o velmi běžný a široce rozšířený druh. U nás se vyskytuje od nížin do horských poloh a patří mezi vůbec nejhojnější lišejníky.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae Physcia


ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1351, z toho ověřených 782. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023