Physcia tribacia (Ach.) Nyl.

terčovník

Terčovník nejvíce podobný druhu P. dimidiata, avšak bez krystalické pruiny na lalocích. Lišejník může být také zaměněn s některými formami druhů P. subalbinea a P. dubia. Tyto dva taxony se dají spolehlivě odlišit mikroskopicky dle anatomické stavby spodní kůry. Podobným, avšak v ČR zatím neprokázaným druhem, je P. tribacioides, lišící se sorály na povrchu stélky.

Physcia tribacia roste jak na stromech s vyšším pH borky, tak na bazických silikátových skalách. Celkově se jedná o světlomilný a teplomilný lišejník se suboceanickým rozšířením. Jeho areál je kosmopolitní. V Evropě se vyskytuje roztroušeně až vzácně v teplejších částech kontinentu. Na našem území je vzácný a spolehlivé recentní údaje pocházejí pouze z mírně vápnitých granodioritových skal ve středním Povltaví. Zde vyhledává exponovaná, ale klimaticky vlhká mikrostanoviště v blízkosti vodní hladiny Slapské nádrže. Také historických lokalit existuje jen omezené množství a pocházejí především ze skalních substrátů v teplejších oblastech.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhysciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 26, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024