Physcia vitii Nádv.

terčovník Vitův

Málo známý druh, jehož typový materiál připomíná např. P. tribacia. Vyskytuje se na úživné borce listnatých dřevin, v nelesní vegetaci na světlých stanovištích, jakými mohou být aleje nebo solitérní stromy v sídlech nebo zemědělské krajině. Physcia vitii popsal J. Nádvorník (1947) přímo z České republiky, a to z obce Poděčely u Chroustovic ve východní Čechách a obce Hluk na jižní Moravě. Postupně byl tento terčovník nalezen i v řadě dalších evropských a asijských zemích. Nicméně jeho výskyt je velmi ojedinělý a v České republice nejsou známy žádné recentní lokality. Jeho obecně vzácný výskyt je záhadou, protože v současné evropské krajině nachází zdánlivě dostatek vhodných lokalit. Není vyloučené, že je tento taxon z části přehlížený.

Literatura: Nádvorník J. (1947): Physciaceae Tchécoslovaques. – Studia Botanica Čechoslovaca 8: 69–124.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhysciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024