Physconia detersa (Nyl.) Poelt

terčovník

Terčovník velmi podobný druhu P. enteroxantha, od něhož se liší negativní reakcí dřeně s KOH a anatomickou stavbou svrchní kůry. Jeho stanovištěm jsou mechaté skály a kmeny listnatých dřevin. Patří mezi boreálně-montánní prvky a ve střední Evropě je vzácný. Jeho údaje o výskytu v ČR vyžadují revizi. Lze však očekávat jeho ojedinělý výskyt v našich nejvyšších pohořích. Recentní molekulární data naznačují, že by se mohlo jednat o vegetativní formu druhu P. distorta (Starosta & Svoboda 2020).

Literatura: Starosta J. & Svoboda D. (2020): Genetic variability in the Physconia muscigena group (Physciaceae, Ascomycota) in the Northern Hemisphere. – Lichenologist 52: 305–317.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhysconiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024