Pilophorus strumaticus Nyl. ex Cromb.

Drobný šedý lišejník, charakteristický svou granulózní až šupinovitou stélkou a nízkými (do 2 mm vysokými) pseudopodécii s téměř černými apotécii na jejich vrcholu. Roste na silikátových skalách a kamenech, které nejsou vystaveny přímému slunci a jsou vlhké, např. díky prosakující vodě. Jeho rozšíření má výrazně oceánický charakter. V Evropě je známý pouze z Velké Británie a Skandinávie. Jediná česká a zároveň středoevropská lokalita se nachází v Labském dole v Krkonoších.

Literatura: Halda J., Kučera J. & Koval Š. (2016): Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 1 – mechorosty a lišejníky. – Správa KRNAP, Vrchlabí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae PilophorusČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024