Protothelenella sphinctrinoides (Nyl.) H. Mayrhofer & Poelt

přibitkovka

Drobný bryofilní lišejník s arkto-alpinským až boreo-montánním rozšířením. Preferuje vlhká stanoviště, obvykle přirozené bezlesí (sutě, vlhké skalní stěny). Jedná se o nenápadný druh tvořící tmavá peritecia zanořená ve slizovitých stélkách porůstajících mechorosty. Rosolovitá stélka působí dojmem, že se jedná o volně žijící zelené řasy. Zčásti tomu tak může být, nicméně po vysušení stélka reaguje s C+ červeně díky obsahu neznámého sekundárního metabolitu, který je přítomen také u častěji sbíraného skalního druhu P. corrosa a nikoliv u podobného taxonu P. sphinctrinoidella (Ohmura & Mayrhofer 2016).

Lišejník je od nás jen zřídka uváděný, ale zřejmě bude částečně přehlížený. Údaje pocházejí především z horských poloh. V minulosti byl zaznamenaný v Krkonoších, Hrubém Jeseníku a na Šumavě. Recentně je znám i z Lužických a Jizerských hor. Na mikroklimaticky vhodných stanovištích, např. v chladných sutích, vzácně sestupuje i do nižších poloh. Příkladem je Růžovský vrch v Lužických horách.

Literatura: Ohmura Y. & Mayrhofer H. (2016): Protothelenella sphinctrinoides (Protothelenellaceae) new to Japan and new chemical features for several species in the genus. – Herzogia 29: 137–142.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Protothelenellaceae Protothelenella


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021