Rhizocarpon badioatrum (Flörke ex Spreng.) Th. Fr.

mapovník hnědočerný

Mapovník hnědočerný má hnědou až světle hnědou barvu stélky s četnými černými apotécii, která mají vlastní okraj a ve vřeckách dvoubuněčné hnědé askospory. Má holarktický areál rozšíření a je mimo jiné raným kolonizátorem menších kamenů (Nimis et al. 2018). V České republice se vyskytuje poměrně zřídka od podhůří po vysoké hory, kde nejčastěji osidluje silikátové výchozy, suťová pole, ale i solitérní balvany na exponovaných vlhkých a chladných místech. Nálezy tohoto druhu jsou známy např. z Jeseníků, Krkonoš, Novohradských hor, Slavkovského lesa a Šumavy.

Literatura: Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae RhizocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 24, z toho ověřených 17. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024