Rhizocarpon carpaticum Runemark

mapovník karpatský

Stélka tohoto mapovníku dosahuje 1–6 cm v průměru. Prothallus má černou barvu a bývá dobře vyvinutý. Areoly jsou kulaté až mírně hranaté, vypouklé a mají barvu od světle žluté po jasně žlutou. Apotécia jsou velmi typická, mají většinou kulatý tvar a jsou hlavně u starších stélek značně vypouklá nad areolu.

Rhizocarpon carpaticum lze nejčastěji nalézt na kyselých silikátových horninách. Roste často na místech, která jsou alespoň částečně chráněná před deštěm, jako např. svislé plochy balvanů či převisy skal. Většinou se vyskytuje v horských lokalitách, které bývají bohaté na horizontální srážky. Wirth et al. (2013) dále zmiňují, že místa, kde se R. carpaticum s oblibou vyskytuje, jsou poměrně chudá na jiné druhy lišejníků. V ČR byl tento druh prozatím zaznamenán pouze na jihozápadně orientovaných skalách pod vrcholem Sněžky.

Literatura: Bouda F. (2017): Nové druhy žluté skupiny rodu Rhizocarpon v České republice. – Bryonora 59: 24–29. Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. – Ulmer, Stuttgart.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae RhizocarponČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024