Rhizocarpon eupetraeum (Nyl.) Arnold

mapovník

Tento mapovník je velmi nápadný svou bělavou barvou stélky, která je tvořena bradavčitými a téměř kulovitými areolami. Apotecia jsou černá bez okraje a lehce vypouklá. Spory produkuje tmavě hnědé a mnohobuněčně zďovité. Stélka obsahuje kyselinu norstiktovou (K+ žlutě, přechází do červené), v mikroskopickém preparátu se po aplikaci KOH objevují drobné červené jehličky.

Jedná se o druh tvrdých silikátových hornin bohatých na křemen. Vyhledává nakloněné či svislé skalní stěny a exponovaná balvanitá kamenná moře, kde se dlouho drží sněhová pokrývka. Podle práce Nimis et al. (2018) často roste na pískovcích, avšak tato zkušenost se z ČR nepotvrdila. Na našem území roste poměrně vzácně. Recentní údaje jsou známy hlavně z brdských sutí, jednotlivé výskyty pocházejí ze Šumavy a Hrubého Jeseníku.

Literatura: Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634. Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. – Ulmer, Stuttgart.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae RhizocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 16, z toho ověřených 16. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024