Rhizocarpon reductum Th. Fr.

mapovník tmavý

Mapovník tmavý se od ostatních „nežlutých“ druhů liší relativně malými zďovitými askosporami a častou přítomností kyseliny stiktové ve stélce. Exempláře s dobře vyvinutými askosporami mohou být dle určovacích klíčů zaměněny s ekologicky a makroskopicky víceméně odlišným mapovníkem R. lavatum.

Jedná se o nejběžnější z „hnědých“ zástupců rodu Rhizocarpon. Roste na kyselých silikátových skalách i na menších kamenech, kde často vyhledává vlhčí mikrostanoviště blízko země. Vyskytuje také synantropně na kamenných zídkách, žulových náhrobcích a božích mukách. V Evropě se vyskytuje od Středomoří až po Skandinávii v různých nadmořských výškách. Stejně tak hojně je udávaný i z území celé České republiky.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae Rhizocarpon

nejčastější synonyma:Rhizocarpon obscuratum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 396, z toho ověřených 155. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024