Rhizocarpon ridescens (Nyl.) Zahlbr.

mapovník

Poměrně dobře poznatelný mapovník s černou prvostélkou (prothallem), na níž se formují více či méně roztroušené, jasně žlutozelené a silně vypouklé areoly. Z těchto areol menší či větší část postupně vytváří na vrcholcích hlavičkovité sorály. Plodnice bývají u tohoto druhu vyvinuty velmi vzácně. Kromě rhizokarpové kyseliny lišejník produkuje psoromovou nebo barbatovou kyselinu. Chemotyp s kyselinou barbatovou bývá některými autory odlišován jako samostatný druh R. sorediosum (např. Wirth et al. 2013, Nimis et al. 2018) a pod tímto jménem byly také z našeho území nedávno publikovány dva sběry (Šoun et al. 2015, Malíček & Vondrák 2016). Lišejník byl u nás objeven relativně nedávno (Bayerová et al. 2004) na Tisovci v Krušných horách, kde se patrně vyskytují nejbohatší známé populace u nás, zahrnující obě dvě chemické varianty tohoto taxonu.

Obecně se jedná o vzácný euroasijský taxon. Z ČR je aktuálně známých pouze pět lokalit v západních a středních Čechách. Roste na silikátových horninách bohatých na těžké kovy od nížin až po hranici lesa. Vyhledává osluněná stanoviště na přirozených skalních výchozech i na člověkem vytvořených stanovištích (haldy apod.).

Literatura: Bayerová Š., Halda J., Liška J. & Uhlík P. (2004): Rhizocarpon ridescens a Verrucaria ochrostoma ‒ dva nové druhy lišejníků pro Českou republiku. ‒ Bryonora 33: 26‒27. Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. – Ulmer, Stuttgart. Šoun J., Bouda F., Kocourková J., Malíček J., Peksa O., Svoboda D., Uhlík P. & Vondrák J. (2015): Lišejníky zaznamenané během jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Manětínsku (západní Čechy) v dubnu 2014. ‒ Bryonora 55: 20‒36. Malíček J. & Vondrák J. (2016): Zajímavé nálezy lišejníků ve středním Povltaví II. – saxikolní druhy. – Bryonora 58: 46–65. Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae Rhizocarpon

nejčastější synonyma:Rhizocarpon sorediosum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024