Rhizocarpon rubescens Th. Fr.

mapovník červenavý

Šedý korovitý lišejník s černými apotécii, ve střední Evropě zřejmě přehlížený díky své podobnosti s běžnými lišejníky rodů Porpidia a Lecidea. Od podobných zástupců rodu se R. rubescens odlišuje vysokým obsahem norstiktové kyseliny (R. suomiense má rovněž norstiktovou kyselinu jako hlavní metabolit, ale liší se většími sporami po dvou ve vřeckách; Ihlen 2004).

Nejvíce evropských údajů pochází z jižní Skandinávie (Ihlen 2004), ale druh se jistě vyskytuje i jinde v Evropě, proto je s podivem, že chybí například v alpském seznamu lišejníků (Nimis et al. 2018) či ve flóře Německa (Wirth et al. 2013). Z ČR je znám z Křivoklátska (NPR Týřov: Týřovické skály a Úpořské údolí) a z nižších poloh Šumavy (PR Čertova stráň). Na českých lokalitách se vyskytuje na neutrálních až kyselých silikátových kamenech (spilit, rula) v polostinném prostředí světlého lesa. Jelikož tento lišejník očividně nemá zvláštní biotopové či mikrostanovištní nároky, očekáváme v budoucnu nárůst známých lokalit.

Literatura: Ihlen P.G. (2004): Taxonomy of the non-yellow species of Rhizocarpon (Rhizocarpaceae, lichenized Ascomycota) in the Nordic countries, with hyaline and muriform ascospores. – Mycological Research 108: 533–570. Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634. Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. – Ulmer, Stuttgart.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae RhizocarponČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024