Rhizocarpon subpostumum (Nyl.) Arnold

mapovník

Málo známý taxon ze skupiny R. obscuratum s malými apotécii i askosporami, které jsou submuriformní. V rámci skupiny je kromě své drobnosti nejsnáze poznatelný díky přítomnosti gyroforové kyseliny ve stélce a K+ purpurovému pigmentu v excipulu (Ihlen 2004). Nejpodobnějším taxonem je R. postumum, který se kromě chemie (přítomnost stiktové kyseliny ve stélce – C- , K+ žlutě) a pigmentů liší také tvarem apotécií – konkávní s vyšším okrajem u R. subpostumum a ploché u R. postumum (Ihlen 2004).

Lišejník má suboceánické rozšíření a je druhem silikátových skal. Vzhledem k jeho malé velikosti a snadné zaměnitelnosti o něm nemáme prakticky žádné informace. Z ČR je znám z jediné původní historické lokality od F. Kováře ze Ždárských vrchů (Kovář 1907), která nebyla později ověřována a ani položka nebyla revidována.

Literatura: Kovář F. (1907): Příspěvek ku květeně lišejníků moravských. – Věstník Klubu přírodovědců v Prostějově 9: 37–48. Ihlen P.G. (2004): Taxonomy of the non-yellow species of Rhizocarpon (Rhizocarpaceae, lichenized Ascomycota) in the Nordic countries, with hyaline and muriform ascospores. – Mycological Research 108: 533–570.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae RhizocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024