Rinodina bischoffii (Hepp) A. Massal.

rohovka Bischoffova

Rohovka charakteristická sporami se silně pigmentovaným pásem buněčné stěny v okolí centrálního septa (Bischoffii typ spor). Stélka je nenápadná, bez vegetativních diaspor. Vyskytuje se na vápnitých skalách a kamenech, většinou na vápencích, vápnitých pískovcích a opukách, ale vzácně i na vápnitých silikátech či na vápnitých vložkách v silikátových skalách. Objevuje se i ve společenstvech pionýrských lišejníků např. v lomech. Na antropogenní substráty přechází vzácně a není známa z hor, jinak je biotopově poměrně nevyhraněná. V nižších polohách ČR se ji najdeme téměř všude, kde jsou přítomny alespoň malé osvětlené výchozy vápnitých hornin. Častá je v krasových oblastech (např. Český a Moravský kras, Pálava), ale má řadu nahodilých nálezů i mimo ně.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 86, z toho ověřených 53. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024