Rinodina atrocinerea (Hook.) Körb.

rohovka tmavopopelavá

Nesorediozní rohovka charakteristická enormně ztloustlými buněčnými stěnami spor (tzv. Pachysporaria typ). Vyskytuje se na silikátových skalách nižších až podhorských oblastí. Z ČR má jen několik nerevidovaných historických údajů z devatenáctého a z první poloviny dvacátého století. V současnosti není z ČR známa, ale její výskyt u nás je spíše pravděpodobný. Ve střední Evropě se jedná o vzácný lišejník.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024