Rinodina confragosa (Ach.) Körb.

rohovka kostrbatá

Rohovka s šedou stélkou, obsahující atranorin, a se sporami Physcia typu. Má charakteristickou ekologii: vyskytuje se na vertikálních až převislých silikátových skalách, zpravidla mírně minerálně obohacených, ve společenstvech ombrofobních lišejníků (např. Caloplaca demissa či Lecanora swartzii). Bývá nalézána na světlých až polostinných skalách převážně ve středních až vysokých polohách. Z ČR byl tento lišejník v minulosti mnohokrát uváděn (viz katalog Vězda & Liška 1999), avšak v současnosti známe jen několik recentních nálezů z horských poloh: vápnitý fylit na Petrových kamenech v Hrubém Jeseníku, hadce v NPR Křížky ve Slavkovském lese, granulitové skály při vrcholu Kleti v Blanském lese a Peperek ve Žďárských vrších.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024