Rinodina conradii Körb.

rohovka Conradova

Rohovka jednoznačně rozpoznatelná od ostatních druhů díky svým čtyřbuněčným sporám (ostatní rohovky mají dvoubuněčné spory). Vyskytuje se na meších porůstajících báze starých stromů (např. buk a dub) či na terikolních mechorostech. Bývá nalézána i přímo na borce stromů a na dřevě. Vyhledává dobře osvětlená stanoviště (např. solitérní stromy) především v horách. Častější je například ve Švédsku, zatímco ve většině evropských zemí je velmi vzácná. Z území ČR byla udávána v 19. století a v první polovině 20. století, například z borky jalovce u Třebíče (Suza 1921). Naposledy byla nalezena u Moravského Krumlova (Vězda 1959) na rostlinných zbytcích na kamenitém pahorku u Doblova (tato lokalita je v současnosti zarostlá lesem a výskyt této rohovky je tam nepravděpodobný). Recentní údaje nejsou známy.

Literatura: Suza J. (1921): Čtvrtý příspěvek k lichenologii Moravy. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 3: 1–50. Vězda A. (1959): Doplňky k rozšíření lišejníků na Moravě. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 31: 51–58.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024