Rinodina dubyana (Hepp) J. Steiner

rohovka

Rohovka s převážně endolitickou stélkou (tj. stélkou zanořenou ve skalním substrátu) světle šedé až bílé barvy. Plodnice mají lecideový okraj, takže se podobají zástupcům rodu Buellia. Proto také byla tato rohovka dříve nazývána Buellia dubyana. Má drobné spory Dubyana typu. Je poměrně teplomilná, v Evropě rozšířená především ve Středomoří. Vyskytuje se na vápencových skalách a kamenech na světlých stanovištích (např. na skalních stepích). Z ČR byla publikována pouze jednou (Suza 1921) ze Svatého kopečku u Mikulova. Z této lokality ani z jiných míst na Pálavě nebyla v pozdějších letech potvrzena. Recentní údaje nejsou známy.

Literatura: Suza J. (1921): Čtvrtý příspěvek k lichenologii Moravy. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 3: 1–50.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024