Rinodina efflorescens Malme

rohovka

Sorediozní rohovka s charakteris­tickými, zelenobéžovými bodovými sorály na nepatrných rozptýlených stélkových areolkách. Vzácně vytváří apotécia se stélkovým okrajem a produkuje spory typu Physcia (se ztloustlou stěnou v okolí septa i v koncových částech). Vyskytuje se na úživné borce různých dřevin (např. buku, javoru, jasanu a dubu), avšak vyhýbá se kyselým substrátům, tj. například na kyselé borce jehličnanů ji najdeme jen výjimečně. Vyhledává světlejší stanoviště v různých typech lesů od nížin do hor. Většina nálezů pochází z kmenů, ale vyskytuje se i v korunách na větvích. V ČR je lokálně častá v jižní polovině státu, ale bezpochyby je i přehlížená kvůli častým sterilním výskytům.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 71, z toho ověřených 71. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024