Rinodina exigua (Ach.) Gray

rohovka nepatrná

Rohovka se světle šedou, tenkou stélkou, obsahující atranorin, zpravidla hojně posetou apotécii, ve kterých produkuje spory typu Physcia (se ztloustlou stěnou v okolí septa i v koncových částech). Vyskytuje se na borce listnáčů ve světlých lesích a na solitérně stojících stromech. Vyhledává rozbrázděnou borku starších stromů, zejména dubů, v teplomilných lesních společenstvech (typicky v lesostepích a světlých doubravách). Objevuje se i na živinami obohacených lokalitách. V ČR je lokálně hojná v přírodních oblastech nižších poloh, jen ojediněle zasahuje do podhorských oblastí. Hojnější výskyt má například na Křivoklátsku či v Podyjí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 68, z toho ověřených 65. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024