Rinodina fimbriata Körb.

rohovka

Rohovka charakteristická světle šedou až bílou stélkou s apotécii se stélkovým až lecideovým okrajem. Produkuje veliké, 22–31 μm dlouhé spory typu Mischoblastia. Velmi se podobá příbuzné rohovce R. moziana, od které se pozná absencí atranorinu ve stélce. Vyskytuje se na bázemi obohacených silikátových skalách, periodicky oplachovaných vodou. V ČR je doložena z říčních břehů Berounky pod Týřovickými skalami na Křivoklátsku a Chrudimky pod Nasavrky. Ve střední Evropě se jedná o vzácný lišejník nižších poloh v suboceanických oblastech (Thüs & Schultz 2009).

Literatura: Thüs H. & Schultz M. (2009): Fungi: Lichens Pt. 1, Freshwater Flora of Central Europe. – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024