Rinodina freyi H. Magn.

rohovka Freyova

Drobná rohovka s hnědošedou stélkou, často omezenou na několik areol. Spory jsou Physcia typu se ztlustlinami v oblasti septa i v koncových částech. Jde o epifytický druh, nejčastěji nacházený na větvičkách různých dřevin v nitrofilních lišejníkových společenstvech. Známé jsou ale i výskyty na dřevě. V minulosti byl zaměňován za boreální rohovku R. septentrionalis, a pod tímto jménem byl i poprvé z ČR publikován (Palice 1999). Na našem území patří k částečně přehlíženým lišejníkům. Vyskytuje se roztroušeně od nížin do horských oblastí v jižní části ČR.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae Rinodina

nejčastější synonyma:Rinodina septentrionalis auct. p.p.

Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 23, z toho ověřených 23. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024