Rinodina malangica (Norman) Arnold

rohovka

Rohovka tvořící tmavě hnědé blastidiozní povlaky, které jsou zpravidla sterilní. Pokud jsou přítomna apotécia, produkuje spory Physcia typu (se ztloustlou stěnou v oblasti septa i v koncových částech). Vyskytuje se nejčastěji na kmíncích keřů (Alnus viridis, Rhododendron) v subalpínské zóně hor či ve spodních částech kmenů listnáčů (často klenů) při horní hranici lesa. Vyhledává světlá místa, ale zároveň místa s dlouho ležící sněhovou pokrývkou. Byla popsána ze severního Norska, avšak většina nálezů pochází z horských oblastí Evropy mimo Skandinávii. V ČR je známa pouze ze Šumavy, z javoru klenu v karu Plešného jezera (Palice et al. 2018).

Literatura: Palice Z., Malíček J., Peksa O. & Vondrák J. (2018): New remarkable records and range extensions in the central European lichen biota. – Herzogia 31: 518–534.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024