Rinodina milvina (Wahlenb.) Th. Fr.

rohovka

Rohovka s šedohnědou areolovitou stélkou a lekanorovými plodnicemi. Vyznačuje se široce elipsoidními sporami s charakteristicky ztloustlou stěnou (Milvina typ). Vyskytuje se na bazických silikátových skalách v horských oblastech, často nad hranicí lesa. Někdy dokonce parazituje na okolních lišejnících. Jediný současný nepublikovaný údaj pochází z Velké kotliny v Jeseníkách. Z našeho území je známo i několik historických nálezů. Například Servít (1910) ji udává ze žuly u Černého Kostelce (Kostelec nad Černými Lesy), z pískovce u Kamýku (patrně Kamýk nad Vltavou) a z pískovce u Kozolup u Plzně. Výskyty na takto nízko položených lokalitách jsou ovšem nepravděpodobné.

Literatura: Servít M. (1910): Zur Flechtenflora Böhmens und Mährens. – Hedwigia 50: 51–85.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024