Rinodina mniaraea (Ach.) Körb.

rohovka

Arkto-alpinská rohovka vytvářející šedohnědé stélky na vápnomilných mechorostech v bezlesých subalpínských a alpínských biotopech. Je zpravidla bohatě plodná a produkuje spory Physcia typu (se ztloustlou stěnou v oblasti septa i v koncových částech). Je rozšířena v evropských vápencových horách. V pohořích bez vápenců je vázána na vápnité vložky v bazických silikátových horninách. V ČR se vyskytuje pouze Hrubém Jeseníku, odkud je známa z Velké kotliny (Vězda 1960) a z Petrových kamenů (var. mniaraea). V obou případech byl výskyt tohoto lišejníku vázán na mechové polštářky na vápnitých fylitech.

Literatura: Vězda A. (1960): K lišejníkové flóře Hrubého Jeseníku (Sudeti orient.). − Přírodovědný časopis slezský, Opava, 21: 255−270.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024