Rinodina moziana (Nyl.) Zahlbr.

rohovka Vězdova

Rohovka nápadná často rozsáhlými, světle šedými až bílými stélkami s lekanorovými apotécii. Mikroskopicky se vyznačuje velikými, 22−30 μm dlouhými sporami typu Mischoblastia. Od podobné R. fimbriata se liší přítomností atranorinu ve stélce a v okraji plodnic. Další podobný druh, R. oxydata, tvoří výrazně menší askospory a tenčí stélku s plochými areolami. Byla popsána pod třemi různými jmény ze tří kontinentů: nejprve z Japonska jako R. moziana, později ze Severní Ameriky jako R. destituta a nakonec z Evropy, a to z území ČR jako R. vezdae.

V Evropě je vzácná v pahorkatinách až nižších horských polohách na silikátových horninách, především vulkanitech (Mayrhofer 1984). V ČR byl druh poprvé sbírán Vězdou v roce 1956 na dnes těžbou poničeném vrchu Čebínka u Tišnova (Mayrhofer 1984). Výskyt na Čebínce nebyl později potvrzen a lišejník je z ČR nově udáván teprve recentně z Křivoklátska (NPR Týřov, NPR Velká pleš) a středního Povltaví (NPR Drbákov-Albertovy skály), kde se vyskytuje na vulkanických kamenech a skalkách.

Literatura: Mayrhofer H. (1984): Die saxicole Arten der flechtengattungen Rinodina und Rinodinella in der alten Welt. − Journal of the Hattori Botanical Laboratory 55: 327−493.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae Rinodina

nejčastější synonyma:Rinodina vezdae, Rinodina destituta
ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023