Rinodina obnascens (Nyl.) H. Olivier

rohovka

Tmavě šedá až černá blastidiozní rohovka připomínající například stélky druhu Rimularia furvella. Tento lišejník se s jistotou pozná, pokud jsou vyvinuta lekanorová apotécia se spórami Milvina typu (velmi podobná R. furfurea má spóry Dubyana typu). Druh je uváděn jako parazit na lišejnících rodu Aspicilia na silikátových skalách. Dosud o něm existuje poměrně málo údajů. Je uváděn především z jihozápadní Evropy (Mayrhofer & Poelt 1979, Mayrhofer 1984) a považován za mediteránně-atlantský lišejník (Nimis et al. 2018). V ČR byl poprvé objeven na Křivoklátsku, kde je znám z jižně orientované skalnaté stráně pod hradem Týřov (Vondrák et al. 2022). Vyskytuje se zde poměrně hojně (ale pouze v prostoru několika čtverečních metrů) v xerotermních společenstvech lišejníků bazických skal spolu s Caloplaca rubelliana, Lobothallia radiosa a Verrucaria sphaerospora. Na této lokalitě se nezdá být striktně lichenikolní na rodu Aspicilia s. l. Nově byl nalezen na dvou lokalitách v Českém středohoří, roste paraziticky i samostatně.

Literatura: Mayrhofer H. (1984): Die saxicole Arten der flechtengattungen Rinodina und Rinodinella in der alten Welt. − Journal of the Hattori Botanical Laboratory 55: 327−493. Mayrhofer H. & Poelt J. (1979): Die saxicolen Arten der Flechtengattung Rinodina in Europa. − J. Cramer, Vaduz, 186 p. Nimis P.L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P.O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024