Rinodina occulta (Körb.) Sheard

rohovka

Drobná rohovka s nenápadnou stélkou, malými černými apotécii a černým (lecideovitým) okrajem. Spory jsou specificky malé a na pomezí Physcia a Milvina typu (Mayrhofer & Poelt 1979). Vyskytuje se na vertikálních až převislých kyselých silikátových skalách, na místech chráněných před deštěm, ve společenstvech s misničkou Lecanora orosthea (Wirth 1972). V Evropě je široce rozšířena, ale vzácná a podle dostupných údajů se vyhýbá vysokým horám. V ČR je v současnosti známa pouze z jedné lokality v Pošumaví – Dračí skály v údolí Otavy (Vondrák et al. 2006). Jediný historický údaj existuje z Krkonoš (Opiz 1856), ale ten se pravděpodobně vztahuje k polskému území.

Literatura: Mayrhofer H. & Poelt J. (1979): Die saxicolen Arten der Flechtengattung Rinodina in Europa. − J. Cramer, Vaduz, 186 p. Opiz P. M. (1856): Lichenologische Nachträge zu meinem Seznam rostlin Květeny české. − Lotos, Praha, 6: 19−22, 41−45 & 155−158. Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2006): New and noteworthy lichens in the Czech Republic − genus Rinodina. − In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 109–117, Mycotaxon Ltd., Ithaca. Wirth V. (1972): Die Silikatflechten-Gemeinschaften im ausseralpinen Zentraleuropa. – Dissertationes Botanicae 17: 1–306.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024