Rinodina oleae Bagl.

rohovka Gennariho

Drobná rohovka s tenkou šedou stélkou a zpravidla četnými lekanorovými apotécii. Má charakteristické malé, široce oválné spory, nápadně rozšířené v okolí septa po aplikaci KOH (Dirinaria typ). Tato rohovka v sobě zahrnuje dva ekotypy, které si jsou si velmi příbuzné, ale někteří autoři je rozlišují na druhové úrovni. Jedním jsou lišejníky nazývané R. gennarii rostoucí na skalách, kamenech a jiných anorganických substrátech. Druhým jsou epifytické lišejníky nazývané R. oleae. Zde oba ekotypy sjednocujeme, neboť epifytické výskyty jsou patrně jen přeskoky jinak saxikolního lišejníku na alternativní substrát (většinou na zaprášenou borku na bázích solitérních stromů).

Jako epifyt je tato rohovka v ČR velmi vzácná a jedná se o náhodné výskyty na zaprášené borce ve společnosti jiných, typicky saxikolních lišejníků, např. Caloplaca flavocitrina. Většina nálezů pochází z kamenů a betonu na člověkem vytvořených stanovištích, typicky na hradních zříceninách, po celém území ČR. Výskyty na přirozených stanovištích jsou poměrně vzácné, např. na vápnitých pískovcích či na bazických vyvřelinách. Zapojuje se do nitrofilních společenstev lišejníků s krásnicemi Caloplaca chlorina, C. flavocitrina a C. holocarpa. Na rozdíl od většiny rohovek toleruje zástin.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae Rinodina

nejčastější synonyma:Rinodina gennarii

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 40, z toho ověřených 27. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024