Rinodina orculata Poelt & M. Steiner

rohovka korová

Rohovka s drobnou šedohnědou stélkou, bohatě pokrytou lekanorovými plodnicemi produkujícími spory typu Physconia (se stěnou ztloustlou především v oblasti septa). Velmi podobná R. trevisanii se liší většími sporami. Vyskytuje se na osvětlené borce listnáčů i jehličnanů v horských oblastech. Její rozšíření sahá až do subalpínského stupně, kde porůstá drobné keříky, např. pěnišníků (Nimis et al. 2018). V ČR je známa pouze ze Šumavy, z karu Plešného jezera a z širšího okolí Modravy, kde roste na javorech klenech, a z Beskyd (Lysá hora).

Literatura: Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024