Rinodina poeltiana Giralt & Obermayer

rohovka Poeltova

Nenápadná blastidiozní rohovka, vytvářející často rozsáhlé porosty na mechaté borce. Připomíná několik blastidiozních zástupců rodů Caloplaca či Rinodina, ale pozná se podle negativních reakcí stélky (tedy neobsahuje atranorin ani pannarin), a pokud je plodná, tak produkuje spory typu Pachysporaria.

Druh byl popsán z jediné lokality v Rakousku (Giralt et al. 1993) jako epifyt na kmenu vrby bílé (Salix alba). Později byl uváděn pouze ze západní části severní Ameriky (Sheard 2010). V Evropě se patrně jedná o velmi vzácný druh. V ČR byl objeven na Křivoklátsku v NPR Týřov v teplomilných doubravách na jižních svazích nad Úpořským potokem, kde tvoří rozsáhlé sterilní porosty na několika dubech. Na jednom jasanu zde byl nalezen i s apotécii. Posléze byly identifikovány i tři položky ze středního Povltaví, kde roste v teplomilných doubravách.

Literatura: Giralt M., Obermayer W. & Mayrhofer H. (1993): Rinodina poeltiana spec. nova (lichenized Ascomycetes, Physciaceae), a new corticolous blastidiate species from Austria. – Herzogia 9: 709–714. Sheard J.W. (2010): The lichen genus Rinodina (Ach.) Gray (Lecanoromycetidae, Physciaceae) in North America, north of Mexico. – NRC Research Press, Ottawa.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 11, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024