Rinodina pyrina (Ach.) Arnold

rohovka hruškovitá

Drobná rohovka se zcela nenápadnou stélkou a s nahloučenými drobnými apotécii. Spory jsou často nepatrně prohnuté (tj. nejsou pravidelně elipsoidní jako u jiných druhů) a mají tenkou stěnu jen mírně ztloustlou v okolí septa (Physconia typ).

Vyskytuje se na větvičkách a borce různých listnáčů ve společenstvech nitrofilních lišejníků. Zřejmě nejčastější je v korunách stromů, zřídka sestupuje i na kmeny (hlavně mladších dřevin). Tato rohovka bývá nacházena také na dřevě a na drobných stepních keřících. Je široce rozšířena v Evropě i na území ČR, kde je zřejmě nejhojnějším zástupcem rodu. Těžiště rozšíření u nás má v nižších a středních polohách, ale vystupuje i vysoko do hor (např. Třístoličník na Šumavě; 1300 m n. m.).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 131, z toho ověřených 127. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024