Rinodina terrestris Tomin

rohovka zemní

Terikolní rohovka s šedou stélkou a nahloučenými lekanorovými apotécii s černým diskem a stélkovým okrajem. Produkuje veliké spory (22–30 × 8–12 µm) s prodlouženými světlými konci. Vyskytuje se na rostlinných zbytcích, meších či přímo na půdě v osluněných trávnících, zpravidla v kontinentálních stepních oblastech. Vyhledává vápnitý substrát, například spraše. Patrně je poměrně častá v některých oblastech východní Evropy až centrální Asie, ale překvapivě se vyhýbá Středomoří a například z Itálie není známa. Ve střední Evropě je velmi vzácná a její rozšíření má reliktní charakter. Najdeme ji pouze na silně kontinentálně laděných lokalitách, například v některých alpských údolích. Jediný údaj z ČR pochází z jižní Moravy ze spraší u obce Čejč (Vězdův sběr z roku 1971 vydaný jako exsikát pod jménem R. mucronatula). Recentní výskyt na našem území není znám, ale na sprašových odkryvech není vyloučen.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae Rinodina

nejčastější synonyma:Rinodina mucronatula

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024