Rinodina teichophila (Nyl.) Arnold

rohovka

Rohovka charakteristická poměrně silnou šedou stélkou bez sekundárních metabolitů, přisedlými až zanořenými apotécii s tmavě hnědými až černými disky a se stélkovým okrajem. Spory jsou veliké (20–32 × 11–19 µm) a silně a nepravidelně ztloustlé (MischoblastiaPachysporaria typ).

Roste na silikátových až mírně vápnitých skalách (např. na vápnitých pískovcích), často na místech bohatších na živiny. Nezřídka přechází na antropogenní substráty, např. beton, střešní tašky a kameny ve zdech (Mayrhofer & Moberg 2002). V Evropě je rozšířena od Středomoří až po jižní Skandinávii, ale ve střední Evropě se vyskytuje poměrně vzácně. V ČR je známa pouze ze tří míst: z vápnité břidlice v Rabštejnu nad Střelou, vápnitého pískovce na Ralsku a tefritu na Kuzově v Českém středohoří.

Literatura: Mayrhofer H. & Moberg R. (2002): Rinodina. – Nordic Lichen Flora 2: 41–69.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024