Rinodina turfacea (Wahlenb.) Körb.

rohovka

Rohovka s hnědou stélkou a velkými lekanorovými apotécii (až 1,8 mm v průměru). Spory jsou veliké, 20–34 × 9–14 µm, Physcia typu (se ztloustlou stěnou v oblasti septa a v koncových částech). Je převážně terikolní, vázaná na kyselé substráty. Vyskytuje se na dřevě, rostlinných zbytcích, humusu a rašelině. V Evropě je místy hojná v arktických oblastech a v horách nad hranicí lesa. Vzácně se vyskytuje i na světlinách v horských lesích boreálního charakteru. Z území ČR existuje jen neurčitý údaj z devatenáctého století. Opiz (1856) píše na straně 155: „pravděpodobně v Krkonoších (herbář Günterův [Medizinalassessor Günther zu Breslau (+1833)])“. V současnosti z našeho území známa není, ale její výskyt, například v Krkonoších, není zcela vyloučen.

Literatura: Opiz P. M. (1856): Lichenologische Nachträge zu meinem Seznam rostlin Květeny české. − Lotos, Praha, 6: 19−22, 41−45 & 155−158.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024