Rinodina zwackhiana Körb.

rohovka

Rohovka tvořící stélky z rozptýlených až nahloučených, šedohnědých areol až šupinek. Bývá často bez plodnic a někdy tvoří nepravidelné sorály. Plodné exempláře jsou charakteristické šedým pigmentem v epihymeniu (Sedifolia-grey) a tenkostěnnými sporami Buellia typu.

Vyskytuje se na vápencových či vápnitých silikátových skalách na místech chráněných před deštěm, typicky pod převisy. V Evropě je široce rozšířena především na xerotermních skalních stanovištích, avšak je obecně velmi vzácná. V ČR má jen několik výskytů v jižních a středních Čechách: na vápencových skalkách u Českého Krumlova, na vápnitých vložkách v rulové skále pod zříceninou Kotek u Českých Budějovic, v Českém krasu na Kodě a na spilitech Čertovy skály na Křivoklátsku. Na některých místech výskytu (např. u Českého Krumlova) vytváří rozsáhlé porosty o rozměrech několika čtverečních decimetrů.

Literatura: Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2006): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Rinodina. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 109–118. Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024