Rinodinella controversa (A. Massal.) H. Mayrhofer & Poelt

Mediteránní druh, který je ve střední Evropě vzácný a vázaný na exponované vápnité horniny. Z České republiky byl v minulosti publikován pouze z Květnice u Tišnova (Kovář 1907), avšak dokladový materiál nebyl nalezen. Položky z téže lokality nazvané Rinodinella controversa, sbírané později J. Suzou a uložené v PRM, byly revidovány jako Rinodina lecanorina (Malíček & Vondrák 2018). Jediná recentní lokalita tohoto význačného teplomilného prvku naší lichenoflóry pochází z vápencových skal na Děvíně v CHKO Pálava.

Literatura: Kovář F. (1907): Druhý příspěvek ku květeně lišejníků moravských. – Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 10: 19–42. Malíček J. & Vondrák J. (2018): Příspěvek k diverzitě lišejníků NPR Děvín a Tabulová v CHKO Pálava. – Bryonora 61: 1–17.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024